Thông tin công ty

Vietnam Office
Chi Thịnh Pte., Ltd
34C Ly Chieu Hoang
P10, Quan 6, TP Ho Chi Minh Vietnam
Tel: +84 8 3875 3534
Email: sales@gentilmattress.com
Singapore Head Office
Asia Biz Frontier Pte Ltd
10 Anson Road #10-11
International Plaza
Singapore 079903
Tel: +65 8188 4440
Cambodia Office
Adora Mattress Pte Ld
No. 91-93 Eo, St 215 Phsar Dapo II
Khan Toul Kok, Phnom Penh Cambodia
Tel: +855 9794 5 7171

Bạn có thể dùng mẫu bên dưới để hỏi thêm thông tin mà bạn cần.
Chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm nhất có thể.

Mẫu liên hệ